Phần mềm Quản lý trường học

Phần mềm quản lý trường học là phần mềm hỗ trợ các nhà trường trong công tác quản lý hồ sơ học sinh, hồ sơ giáo viên, quá trình học tập và rèn luyện của học sinh, cũng như quá trình công tác và giảng dạy của giáo viên. Hệ thống là một giải pháp tổng thể và đồng nhất trong việc tin học hóa công tác quản lý học sinh và giáo viên ở các nhà trường.

Hệ thống sẽ đáp ứng được các nghiệp vụ quản lý sau:

 • Quản lý báo số liệu ngày của các trường đối với Phòng Giáo dục (số liệu học sinh, số liệu nhân sự, thống kê thực phẩm trong ngày, thống kê thực đơn,…)
 • Quản lý hồ sơ giáo viên
 • Quản lý hồ sơ học sinh
 • Quản lý quá trình học tập và rèn luyện của học sinh
 • Quản lý học phí
 • Quản lý thu, chi (thu/chi của học sinh và các khoản thu/chi khác)
 • Quản lý lịch Ban giám hiệu
 • Báo cáo theo yêu cầu của Phòng
 • Xem các văn bản do Phòng ban hành

Hệ thống thực hiện phân quyền chức năng đối với từng đối tượng người dùng: Quản trị hệ thống, người dùng cấp phòng/sở, người dùng cấp phòng, người dùng cấp trường. Tài liệu này đề cập đến các chức năng đối với người dùng là Giáo viên chủ nhiệm.

Người viết: Admin

Ngày đăng: 11-01-2024

Hình ảnh : Phần mềm Quản lý trường học

Kết Nối Với Chúng Tôi Ngay Hôm Nay!

Bằng cách gửi biểu mẫu này, tôi xác nhận rằng tôi đã đọc và chấp nhận Chính sách bảo mật

 • Công ty TNHH phát triển phần mềm Văn Việt

 • (024) 35.191.290
 • [email protected]
 • Thôn 2, Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội
 • Thống kê

 • Lượt xem :

 • Các bài viết : 6 bài viết

 • Số lần xem các bài viết

Theo dõi chúng tôi

© 2017 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM VĂN VIỆT