Phần mềm Quản lý thư viện

Trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý trong ngành giáo dục nói chung và thư viện trường học nói riêng là xu hướng tất yếu, đặc biệt với những trường đã có hoặc đang xây dựng thư viện đạt chuẩn, thư viện tiên tiến... thì việc trang bị phần mềm là cần thiết và được coi như một tiêu chí để đánh giá, xếp loại.

Phần mềm quản lý thư viện của Công ty TNHH phát triển phần mềm Văn Việt được áp dụng theo các thông tư và quyết định sau:

 • QĐ 01/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/01/2003 của Bộ giáo dục & Đào tạo về tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông.
 • Công văn số 1200/NXBGDVN ngày 12/09/2016 về danh mục sách tham khảo dùng cho thư viện trường học từ năm học 2016-2017.
 • QĐ 61/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 06/11/1998 của Bộ giáo dục & Đào tạo về quy chế tổ chức và hoạt động thư viện.
 • Tiêu chuẩn Thư viện Quốc gia Việt Nam và tiêu chuẩn ISBD, AACR2, ISBN, DDC 21, Phân loại tài liệu 19 lớp.

Phần mềm đáp ứng được các nghiệp vụ sau:

 • Quản lý sách và tài liệu, In phích, phiếu
 • Tìm kiếm, tra cứu sách
 • Quản lý các đợt nhập và xuất sách
 • Quản lý độc giả
 • Quản lý mượn, trả sách
 • Tổng hợp tình hình mượn trả sách
 • In sổ đăng ký cá biệt, các báo cáo thống kê khác

Người viết: admin

Ngày đăng: 11-01-2024

Hình ảnh : Phần mềm Quản lý thư viện

Kết Nối Với Chúng Tôi Ngay Hôm Nay!

Bằng cách gửi biểu mẫu này, tôi xác nhận rằng tôi đã đọc và chấp nhận Chính sách bảo mật

 • Công ty TNHH phát triển phần mềm Văn Việt

 • (024) 35.191.290
 • [email protected]
 • Thôn 2, Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội
 • Thống kê

 • Lượt xem :

 • Các bài viết : 6 bài viết

 • Số lần xem các bài viết

Theo dõi chúng tôi

© 2017 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM VĂN VIỆT