Phần mềm Quản lý đối tượng cai nghiện

Phần mềm quản lý đối tượng cai nghiện , hay còn gọi là phần mềm quản lý cai nghiện, được sử dụng để quản lý các đối tượng cai nghiện. Nó giám sát tình hình thực hiện chính sách phòng chống tệ nạn xã hội của địa phương và thực hiện các nhiệm vụ liên quan.

Phần mềm này áp dụng theo các thông tư:

 • Thông tư 05/2010/TT-BLĐTBXH
 • Thông tư số 14/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 6 năm 2014
 • Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA ngày 10 tháng 02 năm 2012

Phần mềm đáp ứng được các nghiệp vụ sau:

 • Hỗ trợ cán bộ xã cập nhật thông tin và biến động về đối tượng cai nghiện ma túy tại trung tâm và cộng đồng.
 • Hỗ trợ công tác điều tra, rà soát đối tượng cai nghiện ma túy hàng năm.
 • Quản lý chi tiết thông tin về đối tượng cai nghiện ma túy.
 • Hỗ trợ việc kiểm tra giám sát tình hình thực hiện chính sách TNXH.
 • Nâng cao hiệu lực quản lý cán bộ cấp xã trong quá trình triển khai, thực thi chính sách TNXH.
 • Nâng cao năng lực cán bộ cấp xã trong quá trình triển khai, thực thi chính sách TNXH.
 • Tổng hợp báo cáo thực hiện các chính sách về phòng chống TNXH trên địa bàn.
 • Hỗ trợ việc tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất.
 • Cung cấp thông tin nhanh chóng khi có nhu cầu.
 • Quản lý thông tin đối tượng cai nghiện ma túy thông qua sổ bộ điện tử.
 • Công khai, minh bạch việc thực hiện các chính sách TNXH.

Người viết: Admin

Ngày đăng: 11-01-2024

Hình ảnh : Phần mềm Quản lý đối tượng cai nghiện

Kết Nối Với Chúng Tôi Ngay Hôm Nay!

Bằng cách gửi biểu mẫu này, tôi xác nhận rằng tôi đã đọc và chấp nhận Chính sách bảo mật

 • Công ty TNHH phát triển phần mềm Văn Việt

 • (024) 35.191.290
 • [email protected]
 • Thôn 2, Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội
 • Thống kê

 • Lượt xem :

 • Các bài viết : 6 bài viết

 • Số lần xem các bài viết

Theo dõi chúng tôi

© 2017 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM VĂN VIỆT